صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
گالری تصاویر
شورای اسلامی شهردوره پنجم

منشور حقوق شهروندی  

منشور حقوق شهروندی

مقام معظم رهبری: روحیه خدمتگرازی، خاکساری، تواضع درمقابل مردم و شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید، که این نعمت بزرگی است.

اصول حاکم بر منشور:

    اصل برابری: همه شهروندان دربرابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند.

    اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات واقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ وانجام گردد.

    اصل شهروند مداری(مردم مداری): هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی واستخدام کارمندان ، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باید در گفتار ،کردار و نگرش های خود عنوان " خدمتگزار مردم " را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را درنظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.

    اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها ، زیردستان ، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.

    اصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاه های اجرایی ( به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات وضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذی صلاح پاسخگو هستند.

    اصل پاسخگویی: سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند.

    اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی: کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی بایدفقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.

    اصل تعهدو وفاداری به سازمان: کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف ،مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند.

    اصل به کارگیری مهارت و تخصص: کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت ، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه ایخویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به کارگیرند

مفاد منشور :

انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی

 به رعایت نظم وانضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.

 در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها ر ا با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.

سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری وسازمانی به کار گیریم.

به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجراییکردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.

 برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.

از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

در انجام فعالیت ها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی،جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.

 روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود وفعالیت هایمان بدانیم.

همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

 رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران

مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستنند،تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.

  به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.

در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمایی های لازم ومناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف سازی صورت دهیم.

 خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائداداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.

 به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.

به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعهکنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.

به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.

سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گرهگشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.

 روحیه قدردانیاز دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعهدهیم.

دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیارهمکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.

  تا حد ممکن درحل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.

کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری زواره

 

 

تاریخچه شهر زواره
راهنمای مراجعین
آرشیو مطالب سایت
اعضای شورای شهر زواره
سامانه مناقصه و مزایده
ارتباط با شهردار
چارت سازمانی شهرداری زواره
پیام همشهری
آرشیو اخبار سایت
قوانین و مقررات
واحد فرهنگی
منشور حقوق شهروندی
واحدهای شهرداری
شهرداران قبلی
گردشگری

به سایت شهرداری زواره خوش آمدید. سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامی باد.
سخن روز:
   
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری زواره می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت نوین پارمیس