صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
گالری تصاویر
شورای اسلامی شهردوره پنجم
مشاوران افتخاری زواره

ماده 110 قانون شهرداری ها  

نسبت به زمين يابناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه درخيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر ويا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كندمنتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمنشهر باشد اقدام كند.اگر مالك مسامحه يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظورتأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونهاقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي ويا متصدي موقوفه نمايد، در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شوددر صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود وهرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاعخواهد شد.

صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنينآراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجراء بوده واجراء ثبت مكلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلبشهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد
 

آرشیو مطالب سایت
ارتباط با شهردار
تاریخچه شهر زواره
چارت سازمانی شهرداری زواره
سامانه مناقصه و مزایده
پیام همشهری
آرشیو اخبار سایت
اعضای شورای شهر زواره
شهرداران قبلی
قوانین و مقررات
منشور حقوق شهروندی
واحدهای شهرداری
مشاوران افتخاری زواره
راهنمای مراجعین
گردشگری
واحد فرهنگی

شهر خوب خواستنی است نه یافتنی.همه در ساختن شهری زیبا وآرام مشارکت نماییم.
سخن روز:
   
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری زواره می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت نوین پارمیس