صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
سامانه درخواست های مردمی
مصوبات شورای اسلامی دوره ششم

مراحل تفکیک  

روش انجام عمل تفکيک اراضی

متقاضی بايد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی واخذ تقاضای تفکيک آن را به ضميمه نقشه تفکيک ملک که خود موظف به تهيه آن می باشدبه ثبت محل تسليم دارد .

نماينده ثبت پس از ملاحظه تقاضا و بررسی پرونده ثبتی، نقشه ارائه شده به وسيله متقاضی را طی نامه ای جهت تاييد و موافقت با تفکيکبه شهرداری محل ارسال می دارد .

چنانچه ظرف سه ماه از تاريخ ارسال نقشه به شهرداری پاسخی از ناحيه آن مرجع واصل نشود حسب مراجعه و تقاضای متقاضی اداره ثبت می تواند راساً مبادرت به تفکيک نمايد .

نقشه تهیه شده توسط مالک در واحد شهرسازی شهرداری بررسی و کنترل شده و با هماهنگی واحد املاک قدرالسهم شهرداری طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها محاسبه و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری ملک اخذ و توافق نامه تنظیم می گردد.

براساس مصوبه شورای محترم اسلامی مورخ 13/10/1394قدرالسهم شهرداری در اراضی تا 1500 متر بر مبنای 30% محاسبه می شود و در اراضی بالای 1500 متر شهرداری موظف به اخذ زمین از مالک می باشد.

پس از تنظیم توافق نامه پرونده به واحد درآمد شهرداری ارجاع داده می شود تا عوارض تفکیک و کلیه وجوهات قانونی اخذ گردد. و سپس مالک جهت ادامه عملیات تفکیک به اداره ثبت اسناد هدایت می شود.

 

 

تاریخچه شهر زواره
راهنمای مراجعین
آرشیو مطالب سایت
اعضای شورای شهر زواره
سامانه مناقصه و مزایده
ارتباط با شهردار
چارت سازمانی شهرداری زواره
پیام همشهری
آرشیو اخبار سایت
قوانین و مقررات
واحد فرهنگی
منشور حقوق شهروندی
واحدهای شهرداری
شهرداران قبلی
گردشگری
سامانه درخواست های مردمی
مصوبات شورای اسلامی دوره ششماز دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.
سخن روز:
   
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری زواره می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت نوین پارمیس